Балалар арбаларын, мүгедектер арбаларын, жиналмалы арбаларды тасымалдау.