Құпиялылық саясаты

Құпиялылық саясаты

1.Жалпы ережелер

1.1. Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі – саясат) «Hi Sky» Авиакомпаниясы (бұдан әрі-Авиакомпания) авиакомпанияның интернет-сайтында жария оферта шартын орындау нәтижесінде клиенттерден алған немесе болашақта алған барлық дербес деректерге қолданылады www.hisky.kz

1.2. Клиенттің келісімі авиакомпания алған клиент туралы кез келген деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келісімін қамтиды.

2. Клиенттің жеке деректерінің көлемі

2.1. Осы Саясат шеңберінде Клиенттің дербес деректері деп клиент (пайдаланушы) сайтта толтыру кезінде, оның ішінде Сайтта тіркелу (есептік жазба жасау) кезінде немесе авиакомпания ұсынатын қызметтерді пайдалану процесінде өзі туралы өз бетінше ұсынатын дербес деректер түсініледі.

2.2. Тапсырысқа қатысты дербес деректер шифрланған түрде сақталады.

2.3. Авиакомпания ұсынылған дербес деректердің дұрыстығына жауапты емес.

3. Осы Саясаттың мақсаттары

3.1. Авиакомпания қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді ғана өңдеуге міндеттенеді.

3.2. Клиенттің жеке ақпаратын Авиакомпания мынадай мақсаттарда пайдалана алады::

3.2.1. Қызмет көрсету шеңберінде Клиентті сәйкестендіру;

3.2.2 техникалық мәселелерді шешу үшін (мысалы, жарамсыз пішімге немесе тым ұзақ жазбаға байланысты брондау кезінде қате))

3.2.3. Авиакомпанияның жарнамалық және / немесе маркетингтік материалдарын тарату;

3.2.4. Иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

4. Клиенттің жеке деректерін үшінші тұлғаларға беру

4.1. Клиенттің дербес деректеріне қатысты Авиакомпания осындай ақпаратқа қол жеткізу клиенттің белгілі бір тұлғалар тобына не оның өтініші бойынша берілген жағдайлардан басқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда олардың құпиялылығын сақтауға міндеттенеді.

4.2. Клиент, мұндай беру Шартты орындау мақсатында қажет болған жағдайларды қоспағанда, және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа, үшінші тұлғаларға беру құқығынсыз өзінің жеке басын беруге, өңдеуге және сақтауға өз келісімін береді.

4.3. Авиакомпания Клиенттің дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалар тарапынан дербес деректермен басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті және мүмкін болатын шараларды қабылдауға міндеттенеді.

4.4 Авиакомпания банк карталарының деректерін алмайды және сақтамайды. Барлық төлемдер банктердің немесе төлем шлюздерінің сенімді және сертификатталған жүйелері арқылы өтеді.